LA DIRECCIÓ DEL CENTRE COMUNICA ALS PARES,MARES, TUTORS O TUTORES  QUE HA REBUT LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER L'ALUMNAT DEL BROCH I LLOP PER A EXERCIR LA SEUA DECICIÓ COL·LECTIVA D'INASSISTÈNCIA A CLASSE EL PROPER 26 D'OCTUBRE, SEGONS MARQUE L'ARTICLE 34 DEL DECRET 39/2008.

Per la present se’ls convoca a la reunió amb el tutor o tutora del seu fill/a, el pròxim dimecres dia 19 d’octubre de 2016, a les 19,30 h, en l’aula del seu fill/a.

Este Centro tiene acciones de Formación Profesional Básica cofinanciadas por el FONDO SOCIAL EUROPEO
Fondo Soclal Europeo - Política Regional UE
Flash was not detected