LLIBRES DE TEXT

El departament de matemàtiques utilitza materials d'elaboració pròpia. Pots descarregar-te'ls des de l'aula virtual. Per a més informació consulta el teu professor de matemàtiques.