CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS DE MATÈRIES PENDENTS D'ESO

CURS 2016-2017 Data d'examen
Alumnes que cursen 2n d'ESO Dilluns 3 d'abril
Alumnes que cursen 3r d'ESO Dilluns 3 d'abril
Alumnes que cursen 4t d'ESO Dimecres 5 d'abril

CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS DE MATÈRIES PENDENTS BATXILLERAT

CURS PENDENT DATA D'EXAMEN
1r Batxillerat Posar-se en contacte amb el professor de matemàtiques

Per a més informació podeu dirigir-vos al departament de matemàtiques.