CURS 2017-18

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA.

ATENCIÓ A PARES

SABRINA VALIENTE.
DIMECRES   11,15-12,10 h
PILAR SAFONT. DIJOUS 12,10 - 13,05 h
ENRIQUE  VILANOVA.  
DILLUNS     9,05 -10,00 h
IGNASI NEBOT.
DIMARTS 12,10 - 13,05 h
.......................................................