CURS 2017-2018

DADES DE L'EXAMEN DE PENDENTS.

 

Primera convocatòria.

Dimecres 24 de gener a les 14:00

 

 

Segona convocatòria.

Dimecres 25 d'abril a les 14:00