CURS 2016-2017

DADES DE L'EXAMEN DE PENDENTS.

 

Primera convocatòria.

Dimecres 25 de gener a les 14:00

 

 

Segona convocatòria.

Dimecres 03 de maig a les 14:00