Documents d'interès

Atenció a pares i mares

Josep Usó (dimecres 10:00 hores)

Silvana Domínguez  (dilluns 11:15 hores)

Llorenç Monferrer (dijous 12:10 hores)

 

Criteris de qualificació d'ESO

Criteris de qualifiació de batxillerat

Convocatòria pendents

rótulos abierto - GIFMANIA