Documents d'interès

Atenció a pares i mares

Josep Usó (dilluns 11:20 a 12:15 hores)

Ana Bedoya Sanchis  (dimarts 10:05 a 11:00 hores)

Llorenç Monferrer (dimarts 10:05 a 11:00 hores)

 

Criteris de qualificació d'ESO

Criteris de qualifiació de batxillerat

Convocatòria pendents

rótulos abierto - GIFMANIA