HORA D'ATENCIÓ A PARES DELS MEMBRES DEL DEPARTAMENT.

CURS 2015-2016

VICENT ARNAL: Dimecres de 10 a 10.55 hores.

ANNA CALLERGUES: Dilluns de 12.15 a 13.05 hores.

ISABEL CELADES: Dilluns d'11.20 a 12.15 hores.

RAQUEL FERNÁNDEZ: Dijous d'11.20 a 12.15 hores.

PASQUAL LLOP: Dimecres de 9,10 a 10.00 hores.

SUNI MARTÍ: Dilluns de 12.15 a 13.05 hores.