XARXA DE LLIBRES  2017/18

Nou participants: les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (https://sede.gva.es). Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l'alumnat, fins el 20 de juny de 2017.
L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud ja que aquesta condició es manté.

ATENCIÓ: Serà condició indispensable per poder ser participant en el Banc de llibres durant el curs 2017-2018, el lliurament del lot complet de llibres, a la fi del curs 2016-2017.

Gràcies!