DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA:

En els diversos projectes que realitzen els alumnes d'enriquiment, els professors d'aquest departament ens ajuden en múltiples direccions; a voltes amb explicacions paral·leles en les seues classes lectives, d'altres entren directament a les classes de Castellà o Valencià tot explicant el context històric en què s'emmarca un determinat projecte, també donen suport directament al  professorat d'enriquiment amb la documentació concreta.

Darrerament a més,  dos professors d'aquest departament han col·laborat en dues activitats extraescolars dirigides als alumnes. Al desembre, tots els alumnes actuals i antics del programa van gaudir d'una visita de dos dies a Barcelona i una de les vessant educatives era de caire artístic i històric. Al febrer els alumnes de 1r i 2n ESO d'enriquiment van realitzar un itinerari de senderisme a Aín-Almedíjar en el qual, a més de les pertinents explicacions literàries i lingüístiques, el professor de Geografia Xavier Llop, els va donar àmplies nocions etnogràfiques, geogràfiques, històriques i de botànica.

DEPARTAMENT DE LLATÍ:

Participa habitualment al segon cicle d'ESO amb dues ampliació de temari, una sobre mitologia clàssica i l'altra sobre l'etimologia de les paraules, estudi anomenat El tresor de les paraules. La professora Mercedes Gracia entra en una  hora lectiva de Castellà o Valencià i l'elecció d'un tema o d'un altre depén dels interessos de l'alumnat corresponent.

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUIMICA:

En anys anteriors, ha estat una matèria que integrava el programa en hores lectives, concretament a 4t d' ESO. Enguany, Josep Usó ens ajuda a orientar els nostres alumnes en la part científica. En aquest cas li envíem els alumnes a la seua aula o despatx de direcció, quan tenen un dubte o requereixen una explicació. Aquest ha estat el cas en la participació de tots els alumnes del programa en el concurs literari organitzat pel Consell Valencià de Cultura sobre Cultura Científica. Les professores de Castellà i Valencià han cobert la part literària i lingüística, el professor de Física i Química ha contribuït en la científica.