En aquest curs acadèmic 2014-2015, tenim enriquiment curricular en horari lectiu a 1r, 2n i 3r d'ESO. Els alumnes del programa ixen dels grups de referència en tres assignatures:

  • Matemàtiques.

  • Castellano; Lengua y Literatura.

  • Valencià; Llengua i Literatura.

Treballem el currículum amb un tractament horitzontal dels continguts i una metodologia específica. En alguna d'aquestes matèries, a més, es realitzen projectes multidisciplinars inclosos en la programació enriquida, amb connexions entre diverses matèries i llengües.