SIMULACIÓ D'UN CAMP DE REFUGIATS.
Uns 50 alumnes nostre institut participaren en el Campament de Refugiats en Tarihuela (Jérica).